Dilerseniz aşağıdaki seçeneklerden arama yapabilir ve istediğiniz sonuçlara hızlıca ulaşabilirsiniz.


Küçük Kara Balık

Okuma kitaplarının okunmasının ardından hazırlanan farklı düşünmeye yönlendiren yaratıcı okuma çalışmalarında ilk amaç, öğrencilerin sorgulama yeteneklerini yani merak duygularını artırmaktır. Yaratıcı okuma çalışmalarının...

 • Burcu Uğan, Burcu Nur Yalvaç
11:00 - 16:30
İncele
Canlanan Kitaplar

Bu proje ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri, kitabı yaşamlarında önemli ve gerekli bir unsur olarak kabul etmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Projede hedeflenen; öğrencilerin kitaba olan merakını...

 • Filiz Karakaş, Aslı Dalkılıç, Emel Soysal
11:30 - 16:30
İncele
Görme Engelliler İçin Matematik Materyalleri

Matematik becerileri, akademik beceriler arasında öğrencilerin en çok zorlandıkları alanlardan biridir. Özellikle problem çözme aşamasından önce kazanılması gereken dört işlem becerileri...

 • Seda Keskin Vurgun, Sözer Vurgun, Merve Akın, Tuğba Akın, Kibriye Kayapalı, Merve Cerit, Seçil Vural
11:30 - 16:30
İncele
Gürültü Kirliliği Projesi (Desibelmatik)

“Gürültü Kirliliği Projesi” çerçevesinde gürültü kirliliği hakkında öğrencilerde farkındalık yaratmak ve artırmak amacıyla planlandı. Aylık olarak planlanan etkinliklerde öncelikle öğrenciler gürültü kavramını ve sınıf ortamında...

 • Bihter Güventürk Yıldırımer, Elif Nergiz
11:30 - 16:30
İncele
Hayal Köşem

Hayal Köşem Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Geleceğin Sınıf Laboratuvarları kursu sonucu öğrencilere daha yararlı bir sınıf ortamı nasıl düzenlenebilir sorusu etrafında şekillenmiştir. Öncelikle öğrencilere nasıl...

 • Volkan Kaz
11:30 - 16:30
İncele
Hümanizm Merkezli Eğitim Stratejileri

Projede “Sanat, spor ve sosyal bilim dersleri yoluyla empati, önyargısızlık, sorumluluk, ayrımcı olmama gibi hümanizmin temel değerlerinin müfredat konusuyla ilişkilendirilmiş aktivitelerle nasıl içselleştirilir?” sorusuna...

 • Ebru Bilgin Tığlı, Gaye Saveren, Veli Biçer
11:30 - 16:30
İncele
İşte Bu Bizim Hikâyemiz

Bir yüzünde kelimelerin/kavramların görselleriyle beraber yer aldığı, diğer yüzünde ise projenin adının yazıldığı olduğu kartlar hazırlandı. Her hafta Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1 ders saatinde; bu kartlardan 5 tanesini, 5 öğrencinin...

 • Havva Sokullu
11:30 - 16:30
İncele
Oku, Yorumla, Paylaş

Bu projeye 10-14 yaş aralığında 73'ü kız 65'i oğlan olmak üzere toplam 138 öğrenci katıldı. Öğrencilerin ilgi ve seviyelerine uygun kitap listesi hazırlandı. Bunun için öğrencilere bir anket uygulandı. Ayrıca konunun uzmanı...

 • Tuğba Emirhan
11:30 - 16:30
İncele
Oryantringle Öğreniyorum

Projede basit bir sınıf, okul ve spor salonu krokisi çizilmiştir. Uygulamaya ilk olarak sınıfta başlanmış okul ve spor salonunda devam edilmiştir. Kâğıtlara 1, 2, 3 ve 4 gibi sayılar yazılmış, çekiliş yapılmış ve aynı sayıyı çeken...

 • Özden Şentürk, Elif Özben, Gülistan Akdeniz
11:30 - 16:30
İncele
Öğrenme Güçlüğü Etkinlik Kitabı

Uygulama bir etkinlik kitabıdır. Kitabın özelliği öğrenme güçlüğü olan ya da öğrenme güçlüğü riski olan çocuklara okuma, okuduğunu anlama, okuma hızını arttırma ile ilgili olarak özgün içerikler geliştirmiş olmasıdır. Bu içerikler alan...

 • Cem Mutlu Türkseven, Yaşar Aksu, Havva Aydın
11:30 - 16:30
İncele
Resimden Hikâyeye

Projeye ilkokul öğrencilerinin okuma, yazma, dikte, resimleme, yorumlama, disiplinerarası bağ kurma, aile çocuk ilişkisini güçlendirme, öz güven duygusu sağlama, yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkıda bulunma ve problem...

 • Funda Meriçten, Gözde Pınar Obalı
11:30 - 16:30
İncele
Soyuttan Somuta: Damlaları Sayıyoruz

Uygulama 7. sınıf düzeyinde "Madde ve Maddenin Özellikleri" ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın temel konusu yüzey gerilimidir. Yüzey gerilimi oldukça soyut bir kavramdır. Öğrenenlerin atom, molekül ve moleküller...

 • Yılmaz Soysal
11:30 - 16:30
İncele
Sürdürülebilir Dünya: Atık Yağdan Biyo-dizele

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu öğrencilerinden oluşturulan ‘Çevrenin Genç Sözcüleri-ÇGS’ 2017-18 eğitim-öğretim yılında atık yağ konusunu çalıştı. Biyoenerji ve atık yağ geri dönüşümü konularında bir...

 • Selcan Çınar Yıldırım, Banu Eroğlu Temel, Sevgi Döndü
11:30 - 16:30
İncele
TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programları

Minik TEMA (okul öncesi) ve Yavru TEMA (ilkokul), MEB işbirliğiyle okullarda gönüllü öğretmenlerin desteğiyle uygulanan doğa eğitimi programlarıdır. Çocukların ekolojik okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini hedefleyen programlar...

 • Esra Düzgün Baytekin, Selçin Demirağ
11:30 - 16:30
İncele
Üreten Sınıf

Uygulama, öğrencilerin 2. sınıfta iken "Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası" kutlamalarıyla başladı. Geleneksel kutlamalarda, "bilinçli tüketim" vurgusu yapılıyordu. Bunun yerine "üretim ve ekonomiye katkıda bulunma" vurgusu...

 • Sadettin Şahiner
11:30 - 16:30
İncele
Vitamin Deposu Ülkem

Proje; okul çağı dönemindeki öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmalarını amaçlamaktadır. Proje 4 ay devam eden (Mart 2018 - Haziran 2018)...

 • Sevil Akbulut, Yurdagül Önder Öz
11:30 - 16:30
İncele
"Bir Avuç İstanbul"

İstanbul'un tarihsel ve jeopolitik konumuna dikkat çekmek, kültürel anlamda farklı topluluklara ev sahipliği yapmış bu şehri tanımak adına bir proje gerçekleştirmek üzere çeşitli disiplinlerle...

 • Kerime Alabay, Büşra Aybüke Bala, Merve Demircili, Mine Oflaz, Burcu Demirci
13:30 - 16:30
İncele
Böcek Tanılama Koridoru ve İnovasyon

Bu projede ögrencilerin böceklerin özelliklerini anlamaları sağlanmıştır. Bunun için de böcek tanılama anahtarı kullanılmıştır. Böcek tanılama anahtarı, taksonomik bir ayrımdır. İki kısımdan oluşur. Tanımlama anahtarı...

 • Ayşe İleri
13:30 - 16:30
İncele