Dilerseniz aşağıdaki seçeneklerden arama yapabilir ve istediğiniz sonuçlara hızlıca ulaşabilirsiniz.


“Sınırları Aşma” Projesi

"Sınırları Aşma", çocuklara kişisel sınırlarını öğretmeyi, gerekli durumlarda 'hayır' diyebilme becerisi kazandırmayı, dijital kazanımlarını geliştirirken, interneti güvenli kullanma bilincini sağlamayı...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 10. Sınıf
 • Şule Eşgi, Sevil Akbulut, Fatma Durmaz, Esma Bulut, Demet Çetin Çağrıcı, Nevzat Özdemir, Şule Kurt, Tuğba Duyurucu, İlkin Nadaroğlu, İshak Kurt, Ayşe Ünlü, Elif Murat, Gamze Pekçedenöz
11:45 - 12:30
Dolu
İncele
Açık Havada Öğreniyoruz: Duvarsız Sınıflar

Proje öncesinde sadece kaydırak, salıncak ve kum havuzundan ibaret olan okul bahçesi çocukların oyun çeşitliliğini kısıtlamakta, onların ihtiyaçlarına cevap vermemekte, tüm gelişim alanlarını desteklememekte...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 5. Sınıf
 • Raziye İkbal Aksakallı, Gülçin Tan, Ayşe Akşit, Özlem Yıldıran Yıldız
11:45 - 12:30
Dolu
İncele
Argüman Odaklı Sanal Laboratuvar Uygulamaları

Bu proje ile fen ve teknoloji öğretmenlerine sanal laboratuvar ortamlarında argümantasyon temelli deneysel çalışmalarla bilimsel sorgulama yapmalarını sağlayacak eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 4. Sınıf
 • Ayşegül Kınık Topalsan
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Ben Nereye Gidiyorum/Döndüğümde Görüşürüz

Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak, doğaya hükmeden değil doğanın bir parçası olan çocuklar yetiştirmek, bu bilinci sürdürülebilir kılmak, suya düşen damlanın yarattığı...

 • Çim Alan / Çadır-1
 • Filiz Ağca Özkul, Birgül Berna Uysal
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Beraber Daha Güzeliz

Çalışma okuldaki 116 Suriyeli öğrencinin uyum sürecini hızlandırmak, ayrımcılığa uğramalarına engel olmak adına şekillendirildi. Okulda yaşanan bazı olumsuz davranışların nedenlerinin...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 17. Sınıf
 • Gülcan Karakaş
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Değerlerimizi Kodlayarak Öğreniyoruz

Gelişimin en hızlı ve etkin olduğu okul öncesi çağında kazanılan beceriler, yaşam boyu devam etmektedir. Bu denli kritik bir öneme sahip olan erken çocukluk döneminde zaman zaman yeni yaklaşımlara ve öğrenme metotlarına...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 21. Sınıf
 • Yonca İnce
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Disiplinlerarası Öğretim Temaya Dayalı Eğitim

Disiplinlerarası Öğretim Temaya Dayalı Eğitim çalışmaları 9. sınıfına devam eden 88 öğrenci ile 8 branşta 14 öğretmenle yürütülmüştür. Tema çalışma ve ders planları 2-3 haftalık süreci kapsayacak...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 15. Sınıf
 • Hüseyin Tunç, Yasemin İmirzi, Betül Ceren Kiper
11:45 - 12:30
Dolu
İncele
Doğa Öğretmenim, Eğlenerek Öğrenirim

Okul öncesi eğitim, küçük yaştaki bireylerin gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ortamlar sağlaması ve onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyerek kendilerini...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 2. Kat / 22. Sınıf
 • Şule Yılmaz, Pelin Yılmaz, Gaye Erçen Bayram, Yüksel Özçıtır Yücel, Hasine Ballı, Çiğdem Keleş, Elif Tuncer, Seval Güzel
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Duvarsız Sınıflar, Özgür Çocuklar

Çocukların duyularını yeniden organize etmeleri ve çevreleriyle bağlarını yeniden düzenlemeleri için onlarla haftada 1 tam gün doğada zaman geçiriyoruz. Merak ve ilgilerine göre çevre gezileri yapıp...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 1. Sınıf
 • Zeliş Kurt
11:45 - 12:30
Dolu
İncele
Duygu Odaklı Kültürel Miras Eğitimi

Kültürel miras birikimi bizimki kadar zengin olan bir ülkede kültürel miras eğitimi şimdiye kıyasla daha kalıcı, daha yaratıcı ve daha keyifli olsa toplumda neler değişirdi acaba? Ağaç yaşken eğilir anlayışıyla...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 11. Sınıf
 • İdil Bilgin Sait
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
English Through Art And Values (ETAV)

Proje uygulama birimi oluşturularak ‘Yabancı Dil Tutum Ölçeği-1” ,“İngilizce Dersi Dört Temel Beceri Başarı Testi-1” hazırlanarak uygulandı. Öncelikle veli, öğretmen ve öğrencilere proje tanıtıldı. İhtiyaç analizi sonucunda...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 2. Sınıf
 • Sibel Tartut, Vedat Tamur, Fulya Özben
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Ev Ödevim Oyun, Ailemle Oynuyorum

Proje, tespit edilen ve karşılaşılan iki sorun üzerine hayata geçirildi. İncelenen akademik çalışmalar ve gözlemler sonucunda tespit edilen ilk sorun, öğrencilerin fiziksel oyunlar yerine teknolojinin olumsuz etkileri altında kalarak...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 2. Kat / 18. Sınıf
 • Resul Aydoğan, Tülin Met
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Geçmişe Işık Tutan Deniz Feneri

İlkokul seviyesindeki öğrencilerin tarih bilgilerinin belirli zaman aralığı içerisinde sınırlı kalması büyük bir eksiklik olarak görüldüğü için geçmiş ve gelecek arasında sağlam...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 20. Sınıf
 • Merve Aslan, Gizem Deniz Açıksöz, Gökçe Şeker Mübarek
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Kurmaca Metinler

Bu uygulama, kurmaca metinlerin nasıl işlediğini, bir öykü ya da romanın içeriğindeki zenginliğin nasıl keşfedilebileceğini, görsel bir şemaya taşıyarak genç okurları kurmaca metinleri daha iyi anlamaları açısından...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 3. Sınıf
 • Sezgin Taş
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Meslek Liselerinde CLIL METODU Uygulamaları

İçerik temelli öğretim modeli (CLIL), dil öğretimini içerik öğretimine entegre etmeyi öneren bir dil öğretim metodudur. İçerik temelli öğretim, dilbilgisi temelli izlencenin sonucu olan dil ve içeriğin doğal olmayan ayrımını sona erdirip...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 7. Sınıf
 • Gürol Keserci, Adnan Akyüz, Aylin Yılmaz, Fatma Uludağ
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor

Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor projesine, öğrenci aileleri ve öğretmenlerden oluşan 12 kişilik bir ekiple, hikâyelerin konularını ve kahramanlarını belirleyerek başlandı...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 16. Sınıf
 • Aynur Bayazit, Ayşegül Büyüksaraçoğlu, Derya Yağmur, İlknur Yonca Torunoğlu, Züleyha Çağlar
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Müzeden Geleceğe Endüstri 4.0

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerine “geçmişte yaşanmış, olmuş bitmiş” şeklinde bakması ve derse olan ilgi ve meraklarının alt düzeyde kalması, bununla birlikte dersin...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 6. Sınıf
 • Erhan Yıldırım, Mustafa Tetik
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Tuhaf Bir Kuş Sesi

Projede iki adet 4. sınıf ve on adet 1. sınıf ile doğrudan çalışıldı. Pilot sınıfta; hikâye anlatımı ve drama çalışmaları yapıldı. Söz ve beste oluşturuldu. Öğretmenler, müzik çalışmalarına refakat etti ve eğitim aldı. Ardından tüm sınıflar...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 9. Sınıf
 • Nalan Akduman, Ceyla Arca, Ali Yiğit Tabel, Seval Elmacı, Çağrı Sevin, Şebnem Soysal Acar, Cansu Dinç
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
Yarının Doğası Bugünden Yaratılır

Temel insan haklarından temiz çevre hakkı, sağlık hakkı ve beslenme hakkı konularında farkındalık oluşturmak projenin çıkış noktasıdır. Öğrencilerin, okul çalışanlarının, velilerin ve yakın çevrelerinin bu hakları sahiplenmesi ve...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 12. Sınıf
 • Sevgi Döndü, Hale Ünal, Ebru Kaya
11:45 - 12:30
Kontenjan Var
İncele
"Vurma! Konuş..." Projesi

Proje kapsamında üniversitelerin PDR, Sosyal Hizmet ve Psikoloji bölümlerinde okuyan toplam 35 genç 6 tam günlük proje eğitimlerine katıldılar. Eğitimler liderlik ve iletişim becerileri, müzik, çocuk hakları ve şiddet algısı, spontanite tiyatrosu...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 15. Sınıf
 • İlkim Ezgi Aslan, Nüket Atalay
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Becerilerimizi Takas Edelim

Çocukların takas edebileceği becerilerini listeleyip standlarında "müşteri" beklediği Beceri Takası uygulaması çocuklarla karşılıklı fikir alışverişi süreci sonrasında ortaya çıktı. Zamanla atölyelere ve karşılıksız...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 1. Sınıf
 • Serkan Dağ
13:00 - 13:45
Dolu
İncele
Çelişki-Müzakere-Uzlaşı ve Bilim Yapmak

Bu uygulama bir Fen Bilimleri dersi uygulamasıdır. Öğrenme esnasında bir sosyal dilden diğer bir sosyal dile yolculuktur esasına göre bu uygulama gerçekleştirilmiştir. Bilim insanları gerçeği araştırırken...

 • Çim Alan / Çadır-1
 • Yılmaz Soysal
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Eğlenceli Matematik Atölyesi

Eğlenceli Matematik Atölyesi'nde ezber, formül ya da kurallardan oluşan ve zor bir ders olarak düşünülen matematiği, eğlenceli etkinliklerle çocuklara sevdirmek amaçlanmıştır. Standart matematik eğitimlerinin dışına çıkılarak...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 10. Sınıf
 • Mehlika Yazgıç, Aslı Sürek, Hale Kargın Kaynak
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
En İyi Arkadaşım

Günümüzde her 59 çocuktan birinde görülen otizm, bir iletişim ve sosyal etkileşim sorunudur. Otizmli bireylerin toplum içinde yaşadıkları problemleri dikkate alarak planladığımız bu projenin amacı...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 17. Sınıf
 • Şule Aydın , Musa Ertan, Emre Mercan
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Erken Çocukluk Döneminde Duygudan Davranışa

“Köstebek Kuki” öyküsü, “Balık, Kurbağa, Kaplumbağa” masalı, “Lou” animasyon filmi materyalleri ile çalışmalar yürütülmüştür. Hepsinde ortak nokta olan, duygu değişimlerini öğrencilerin fark etmesi...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 7. Sınıf
 • Gülnaz Yeleser, Özgül Nayiş, Nur Ersoy, Melis Yücel Özbek
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Farklılaştırma Olarak Matematiksel Modelleme

Geleneksel eğitimde sınıfın ortalama öğrencisi göz önüne alınarak öğretim planlanır. Bu öğretim planında, içerik öğrencilere zor gelirse ve öğrenciler yetişemezse veya içerik...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 2. Kat / 18. Sınıf
 • Şeyma Şengil Akar, Şerife Koza Çiftçi Karadağ, Pınar Yıldız
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Her Yerde Mühendislik Etkinlikleri

Uygulama, ortaokul öğrencilerinin mühendislik tasarım süreçleri hakkında bilgi, beceri ve tecrübe kazanmalarını sağlayarak gelecekte kariyer seçimlerine yardımcı olabilecek fırsatları...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 4. Sınıf
 • Mehmet Cihad Ayar, Zeynep Türk, Dilek Özalp
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Meslek Stajı Projesi

Meslekî gelişim kuramları incelendiğinde, yapılan birçok bilimsel çalışma, insanların ilgi ve istek duymadığı iş alanlarında çalışırken diğer koşullar uygun olsa bile, verimli ve mutlu olmadığını göstermektedir. Bu bilgiden yola çıkarak...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 11. Sınıf
 • Beyza Tanzi, Serhat Uzun, Berrak Görbil
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Nereden Çıktı Bu Deyimler?

Deyimler öğrenciler için anlaşılması zor ve karmaşık söz öbekleridir. Öğrencilere deyimleri bilerek daha iyi anlatım gücüne sahip olacaklarını söylemek onlarda çoğu zaman yeterli motivasyonu...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 2. Sınıf
 • Ahmet Canbaz
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Oyunda İnovasyon ve Materyal Tasarlama

Günümüzde yaygın olarak oynanan popüler oyunlar (Monopoly, tombala, kızma birader, beş taş, okey, look look, sanal oyunlar vs.) inovatif bir bakış açısıyla, yenileştirme...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 21. Sınıf
 • Cem Mutlu Türkseven, Yaşar Aksu, Raife Bayram, Mustafa Aydemir, Melike Türkmendağ
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Paylaşılan Melodiler/SharED Melodies

Paylaşılan Melodiler, İstanbul'da bir devlet anaokulunda gönüllü mentorluğuile başladı. Bu çalışma, bir sonraki yıl eTwinning platformu üzerinden çocukların erken yaşta dil eğitimlerini teşvik etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 9. Sınıf
 • Sibel Yalı
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Problem Çözme Stratejileri Uygulaması

Problem çözme stratejileri bütün ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulları’nda her sınıf seviyesinde iki yıldır uygulanan bir projedir. Amaç, 21. yy becerilerinden olan eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 12. Sınıf
 • Şeyma Tatar, Şerife Topal, Özge Kanar, Nursemin Feratlar, Serpil Atasoy, Ebru İsimbay, Serkan Ergün, Havva Gül Şahin
13:00 - 13:45
Dolu
İncele
Science Challenge

Uygulama, ortaokul düzeyinde Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin bilime olan ilgi ve merakını canlı tutmak, motivasyonlarını artırmak için yapılan bir çalışmalar dizisidir...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 5. Sınıf
 • Özge Dal, Gürkan Akçay
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Senin İçin Buradayım

Proje, ilçe kırsalındaki mahalle ilkokullarında okuyan 6-12 yaş grubu öğrencilere ve kendi ülkesinde bulunan, iç savaştan dolayı Türkiye’ye sığınan yabancı uyruklu çocuklara...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 3. Sınıf
 • Aysun Dağtekin
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Sosyal Etkinliklerin Öğrenme Sürecindeki Rolü

Okullarda gerçekleştirilen sosyal etkinlikler öğrencilerin gelişimi, kendilerini ifade etmeleri ve öğrenmelerini kolaylaştırması açısından çok önemlidir. Bu nedenle...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 20. Sınıf
 • İpek Odabaş, Yasemin Cengiç, Itır Kozikoğlu, Mesut Süzer
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
STEM'e Var Mısın?

Üç ortaklı (Yunanistan, Portekiz ve Türkiye) uluslararası bir proje olan bu çalışma. 10-13 yaşları arasında toplam 55 öğrenciye ulaşmıştır. Dijital dönüşümün iş modellerine olan...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 2. Kat / 22. Sınıf
 • Zeynep Kalinci
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi

Laboratuvar Kardeşliği Projesi 8 senede 1.000’den fazla öğrenciye dokunabilmiş, çok farklı nitelikte öğrenci gruplarına ulaşabilmiş ve daha fazlasına ulaşmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 16. Sınıf
 • Asuman Okka, Reşat Saravin
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
YanYana Projesi

YanYana okullar için psikososyal destek programı, İstanbul ilinde, 28 ilçede, 72 okulda, 1.200 ders saati süresince, 3.500 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrımcılığı azaltma ve kaynaştırma odaklı interaktif etkinliklerden oluşan...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 6. Sınıf
 • Pınar Şimşek
13:00 - 13:45
Kontenjan Var
İncele
Anasınıfı Değil Babasınıfı

Proje sürecinde okul ortamından uzak kalan babalara çocuklarının içinde bulundukları eğitim ortamını yakından tanıma ve birlikte ürün ortaya koyarak bu ortama katkıda bulunma imkanı sağlandı. Hem çocukların babalarıyla birlikte olmalarını hem de...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 2. Sınıf
 • Gülcan Karakaş, Serap Erdem Keskin, Sevilay Demirtaş
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Çocukluğumuza Büyüyoruz Oynayarak Keşfediyoruz

Projede geleneksel Türk çocuk oyunlarında geçen sayışma, tekerleme, bilmece gibi örneklerin erken okuma yazma döneminde dilsel, zihinsel ve bedensel gelişimdeki öneminin vurgulanması ...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 7. Sınıf
 • Serdar Akgüç
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Çok Geç Olmadan Dur De!

Nirengi Derneği ekibi, her üç çocuktan birinin istismar mağduru olduğu ülkemizde, erken müdahale ile şiddetin kendini tekrar eden yapısının önlenebileceği gerçeğine odaklandı. Proje çocuk ve ergen istismarının genel işaretleri ve müdahale etmek...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 2. Kat / 22. Sınıf
 • Zeynep Sanduvac, Ayşe Gür Turaboğlu, İdil Türkmen, Solmaz Havuz
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Dokunarak Öğreniyorum Projesi

Görme engelli çocuklarda dokunsal algının geliştirilmesi konusunu ele alan akademik çalışmalar incelenmiş, alanyazın taraması yapılarak, bu konuda yazılan yabancı makaleler Türkçeye çevrilmiştir...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 4. Sınıf
 • Seçil Arıkan, Canan Çam Yücel, Engin Yılmaz, Seda Kalkan, Ani Çakmak
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Gezegenler Arası Bir Pati Parti

Özel Karşıyaka Piri Reis Anaokulu, yazar Gökçe Gökçeer’in üç kitabını inceleyip, masalsı bir serüvene atıldı. Hayvan hakları, çocuk hakları, toplumsal yaşam konularını kapsayan...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 12. Sınıf
 • Gözde Tito, Saliha Güngör, Ebru Gülyuva
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Hayatı Kucaklıyorum

Bu projede çocukların yaşam içinde karşılaştıkları olumsuz olaylarla baş etme becerilerini geliştirmek, birey olarak güçlü yanlarının farkına varmasını sağlamak, yaşam içinde zorlu olaylar karşısında etrafında onu destekleyecek insanlar olduğunu...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 5. Sınıf
 • Şule Eşgi, Güler Etçioğlu, Güllüzar Karayiğit
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
HGM - Soru Merak Kütüphanesi

Eğitimi merkezileşmeden çıkarıp kurulduğu yerde bulunan çocukların ve bireylerin soruları, ilgileri ve merak ettikleri ile yeniden tasarlamaya yardımcı olan, uygulama süreci ve sınıf içi mekânsal bileşendir. Proje, çocukların soru...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 1. Sınıf
 • Emine Durmuş, Burcu Yıldırım
14:00 - 14:45
Dolu
İncele
İç Organlarımı Tanıyorum

Bu proje, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki iç organlarımız ünitesinde bulunan kazanımların daha kolay kazandırılması, kalıcı öğrenmenin sağlanması, öğretim materyali geliştirme becerisinin artırılması, kodlama...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 3. Sınıf
 • İshak Kurt, Melda Çoşkun
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
İlköğretimden Liseye Gelen Kavram Yanılgıları

Proje, öğrencilerde herhangi bir nedenle oluşmuş kavram yanılgılarının ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan birçok çalışma, öğrencilerin temel kimya konularını anlamada ve öğrenmede zorluklar yaşadığını ve pek çok kimya...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 16. Sınıf
 • İnci Özyurt, Azra Varank, Selen Tuba Özdemir
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Matematik Dersini Sevdiren Öğrenci Fikirleri

Projede, 6. sınıf öğrencilerinin kendilerini daha iyi, mutlu ve başarılı hissedecekleri Matematik dersinin nasıl olması gerektiği onların gözünden "merak" edilmiştir. Onların isteklerine dair bilgi edinmek...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 9. Sınıf
 • Serkan Kurbal, Sevgi Budak Coşkun
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Müzede Öğreniyorum, Öğrendiğimi Uyguluyorum

Bu çalışma, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde 10 Nisan- 27 Mayıs 2018 tarihlerinde 96 gönüllü öğretmenin katılımı ile yapılmıştır. Çalışmanın amacı Müzelerin öğretmenler tarafından eğitim ortamı olarak kullanılmasını sağlamaktır...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Giriş Kat / 6. Sınıf
 • Zülfü Alımterin, Fazilet Barcın
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Ne Var Ne Yok?

Derneğin gençlik alanında başlattığı koruyucu-önleyici çalışmalardan ilki olan “Ne Var Ne Yok?” Projesi’nin pilot çalışması 2016-17 eğitim-öğretim yılında, İstanbul’da bulunan 7 farklı lisede gerçekleştirildi...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 15. Sınıf
 • Nurgül Öztürk, Merve Karabulut
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Öğreten Labirent

Çalışmanın konusu 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi konularının bulmaca haline getirilerek, bellek destekleyici materyal olarak kullanılması ve bu kullanımın klasik öğrenme yöntemleriyle karşılaştırılmasıdır...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 11. Sınıf
 • Ali Osman Koloğlu
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Robot Kodlayarak Millî Mücadele Anlatılabilir

Uygulama sınıf içi "Scratch ile kodlama ve robot kodlama" çalışması ve sınıf dışında holde bulunan Türkiye haritası üzerinde yapılan "Robot kodlama çalışması" şeklinde iki bölümden oluşmaktadır...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 10. Sınıf
 • Hülya Cambaz, Sena Ercan
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Scamper&Storyline - Farklı Düşün Farklı Üret

Scamper ve Storyline tekniği okul öncesi öğrencilerinin okul içinde yaşadıkları sosyal duygusal alana yönelik yaşadıkları problemlere yaratıcı ve geçerli çözümler üretebilmeleri üzerine kurgulandı...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 20. Sınıf
 • Mehtap Gür
14:00 - 14:45
Dolu
İncele
Sınır Tanımayan İyiliklere "Eyvallah"

“Öğrencilerin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen, onları nasıl iyi bir birey olarak yetiştiririz?” sorusuna cevap arayarak başlayan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir projedir...

 • Çim Alan / Çadır-1
 • Ali Cihan, Melike Derlet, Tuğba Soyutürk, Serdar Tekin, Serkan Karademir
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Sorgulayan Zihinler

Eğitim sistemi içinde en çok karşılaşılan ve en önemli problemlerden biri konuya ilişkin doğru soruyu oluşturmaktır. “Doğru sorudan” anlaşılan şey hikâyenin, filmin, makalenin ardındaki temel, felsefi problemi ortaya koyan sorulardır...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 2. Kat / 18. Sınıf
 • Selin Tunçer, Aysel Kadıköylü
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım

Proje ile katılımcıların ekolojik farkındalık edinmelerini sağlamak; bu sayede dünyanın/doğanın bilimini öğrenerek yaşamlarını bu doğrultuda sürdürmelerini, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 21. Sınıf
 • Özlem Okyay, Zeliha Güneş Demir, Kamer Özdemir, Ayfer Sayın
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele
Tarih Eğitimi ve Barışın Dili

Tarih Vakfı yürütücülüğünde 11 okulun ortaokul ve liselerinden 127 öğrenci ve 32 öğretmenin katılımıyla yürütülen “Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” adlı proje...

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / 1. Kat / 17. Sınıf
 • Nalan Balcı, Fırat Güllü, Zeynep Adıgüzel
14:00 - 14:45
Kontenjan Var
İncele