Açılış Konuşması ve Protokol Konuşmaları

 • TED Diyarbakır Koleji / Konferans Salonu
09:30 - 10:00
0/0
İncele
Açış Paneli

 • TED Diyarbakır Koleji / Konferans Salonu
10:00 - 11:00
0/0
İncele
Bir Hikayem Var

Proje, fotoğraf sanatı ve yazma becerisini aynı süreçte buluşturan, yazma becerisi kazanımı yanında hayal gücünü geliştiren, yaratıcı düşünme becerisi kazandıran, “an”a tanıklık etme fırsatı sunan, yenilikçi bir yaklaşımdır...

 • TED Diyarbakır Koleji / 1. Sınıf
 • Miray Naciye İşler
11:15 - 12:00
0/0
İncele
Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek

Şiddet yaşayan kadınlarla çalışmak cinsiyetçi sistemin sonuçları ile uğraşmak demektir. Oysa erken çocukluk döneminde mevcut olan cinsiyetçi eğitim sisteminin alternatifi olacak yaklaşımlar geliştirmek ve uygulanmasını...

 • TED Diyarbakır Koleji / 2. Sınıf
 • Ayten Tekay
11:15 - 12:00
0/0
İncele
18. Terakki Tarih Günleri: Savaş ve Göç

Bu çalışma, Türkiye’de son dönemde yaşanan önemli sorunlardan biri olan “savaş ve mültecilik” konularına tarihsel bir perspektiften bakmak, geçmişte ve günümüzde bu topraklarda yaşanan trajik olaylara dair...

 • TED Diyarbakır Koleji / 3. Sınıf
 • Ahmet Gündoğan
11:15 - 12:00
0/0
İncele
İlkokulda “Çıtır Çıtır Felsefe” Uygulamaları

Felsefe, bir düşünme faaliyetidir. Temelde soru sorma ve sorgulama becerilerine dayanır. Bu beceriler sayesinde insan varoluşunu, hayatını ve evreni anlamlandırmaya çalışır. Felsefenin sadece bir ders olarak okutulması değil, her yaşta...

 • TED Diyarbakır Koleji / 4. Sınıf
 • Şeyda Ertuğrul
11:15 - 12:00
0/0
İncele
Öğretmen Ağı Tanıtımı

Eğitim Reformu Girişimi'nin kolaylaştırıcılığını üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye'de eğitimin niteliğinin ve öğrenci başarsının artmasına katkı sağlamak için öğretmenlerin değişim dönüşüm yaratacakları devamlı...

 • TED Diyarbakır Koleji / 5. Sınıf
 • Günalp Turan
11:15 - 12:00
0/0
İncele
PLICKERS Uygulamasının Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Bölme Konusu Başarısına Etkisi

Bu araştırmanın amacı Plickers uygulamasının ortaokul 5. sınıf matematik öğrencilerinin matematik dersi başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmada ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desenden yararlanılmıştır. Araştırma...

 • TED Diyarbakır Koleji / 6. Sınıf
 • Manolya Şimşek
11:15 - 12:00
0/0
İncele
Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar İçin Bir Araç: Sınıf Çemberi

Çalışma, sınıfta duygusal ve fiziksel güvenin ve çocuk katılımının sağlanması, duygu dağarcığının ve ihtiyaç farkındalığının gelişmesi için birtakım beceri ve etkinlikler içeren bir öneri niteliğindedir. Sınıf çemberi, sınıftaki tüm bireylerin...

 • TED Diyarbakır Koleji / 7. Sınıf
 • Özenç Kabasakal
11:15 - 12:00
0/0
İncele
Yaratıcı Düşünme Odaklı Yazma

Yaratıcı düşünme çalışmalarının olmadığı yerde yaratıcı okuma ve yazmadan da bahsedemeyiz. Zihnin yarattığı her ürün yaratıcı düşünme sürecinin bir sonucu olsa da zihin bağlantılar kurmakta zorlandığı...

 • TED Diyarbakır Koleji / 1. Sınıf
 • Nilay Yılmaz
13:00 - 13:45
0/0
İncele
Yaratıcı Problem Çözme Becerileri

Öğretmen Ağı’nın, “Yaratıcı Problem Çözme” programı, ortak bir tema etrafında öğretmenlerin kendi sorunlarına yaratıcı çözümler geliştirmeleri için onlara sunduğu bir araçtır. Bu program...

 • TED Diyarbakır Koleji / 2. Sınıf
 • Buket Tanış
13:00 - 13:45
0/0
İncele
Pedagojik Uygulama Becerileri

Pedagojik Uygulama Becerileri "öğretmen" ve "öğretme" kavramlarina bakışımızı sorgulamamızı yol açan, gündelik okul pratiklerimize yeniden bakmamızı sağlayan bir yöntem. Öğrencilerin anlamlı öğrenme...

 • TED Diyarbakır Koleji / 3. Sınıf
 • Şirin Giyik
13:00 - 13:45
0/0
İncele
6 Adımda Teknolojiyle Sınıfınızı Dönüştürün

 • TED Diyarbakır Koleji / 4. Sınıf
 • Burcu Aybat
13:00 - 13:45
0/0
İncele
Eğitim İzleme Raporu 2017-18

Eğitim İzleme Raporları’nda eğitimin durumu pek çok boyutta ele alınıyor ve “tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminde mevcut durum nedir?” sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yılın gelişmelerini ele alan Eğitim İzleme Raporu 2017-18’de...

 • TED Diyarbakır Koleji / 5. Sınıf
 • Gözde Ertekin
13:00 - 13:45
0/0
İncele
Öğretmenlerin Meslekî Gelişimine Farklı Bir Bakış: Üniversite Destekli, Danışmalı, Sürekli ve İhtiyaç Odaklı Yaklaşım

Bu araştırma; dünyadaki güncel uygulamalar ve Türkiye’deki problemler ışığında öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik bir modelin geliştirilmesi ve uygulamasını kapsamaktadır. Model temel olarak, üniversite ile okulu...

 • TED Diyarbakır Koleji / 6. Sınıf
 • Zakir Elçiçek
13:00 - 13:45
0/0
İncele
Zihin Jimanstiği ve Oyun Evi

Klasik sınıf ortamı denince tren vagonu şeklinde dizilmiş sıralar, köşede atıl bir öğretmen masası, yaşamayan sınıf panoları, sadece arkadaşının ensesini gören teneffüs bekleyen nefessiz öğrenciler gelir akla. Böyle bir sınıftan...

 • TED Diyarbakır Koleji / 7. Sınıf
 • Gökhan Pamukçu
13:00 - 13:45
0/0
İncele
Çevir Bakalım

Materyal ilkokul düzeyinde bir çok farklı derste kullanmak amacıyla, dersler işlendikten sonra somut öğrenmelerin sağlanması adına, dersin sonunda değerlendirme çalışmalarını daha eğlenceli hale getirmek...

 • TED Diyarbakır Koleji / 1. Sınıf
 • Dilan Ayli Yılmaz
14:00 - 14:45
0/0
İncele
Alanı Değişen Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Değişir?

Bu etkinlikte çocuklarda genel olarak yapılan kavram yanılgılarının için de olan çevre ve alan kavramlarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bunun için çevrenin aslında tüm kenarlarının tek tek toplanması ile bulunduğu...

 • TED Diyarbakır Koleji / 2. Sınıf
 • Mehmet Fatih Yaramış
14:00 - 14:45
0/0
İncele
Masallar

Kültürlerin ortak hafızası olan masalların eğitim ortamlarında neden ve nasıl kullanılacağını anlatmayı hedeflediğim sunumumda; masallar okunur mu anlatılır mı, masalın iç ve dış unsurları nelerdir...

 • TED Diyarbakır Koleji / 3. Sınıf
 • Nesrin Alataş
14:00 - 14:45
0/0
İncele
Öğretmen Ağı Tanıtımı

Eğitim Reformu Girişimi'nin kolaylaştırıcılığını üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye'de eğitimin niteliğinin ve öğrenci başarsının artmasına katkı sağlamak için öğretmenlerin değişim dönüşüm yaratacakları devamlı...

 • TED Diyarbakır Koleji / 4. Sınıf
 • Günalp Turan
14:00 - 14:45
0/0
İncele
Pedagojik Dokümantasyon Paneli

Pedagojik dokümantasyonun amacı öğrenmenin görünür kılınmasıdır. Uygulama okul öncesi eğitim sınıflarında yapılanların gerçekçi bir yansımasıdır. Sınıfta neler yaptık? Çocuklar neler öğreniyor? Gibi soruların...

 • TED Diyarbakır Koleji / 5. Sınıf
 • Asena Pektane Gülmez
14:00 - 14:45
0/0
İncele
Çınar'ın STEM Bahçeleri

Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’na paralel olarak ilçede eğitim gören öğrencileri çağdaş eğitim –öğretim sistemlerine dahil ederek 21.YY.becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi...

 • TED Diyarbakır Koleji / 6. Sınıf
 • Derya Yıldırım
14:00 - 14:45
0/0
İncele
Sınıfımda Montessori

Sınıfımda Montessori uygulaması 36-66 aylık okul öncesi dönemde bulunan çocuklara öğretmenin kendi imkânlarıyla Montessori materyallerini hazırlayıp uygulamasıdır. 0-6 yaş fiziksel, bilişsel, dil ve sosyal duygusal gelişim...

 • TED Diyarbakır Koleji / 7. Sınıf
 • Tuba Nur Özdemir Yılmaz
14:00 - 14:45
0/0
İncele